Avgifter

 • Lånekort är gratis. Om du förlorat ditt lånekort kostar ett nytt 10 kronor för vuxna och 5 kronor för barn.
 • Kopior och utskrifter: 2 kronor/svartvitkopia, 4 kronor/färgkopia
 • Fjärrlån: 10 kronor

Övertidsavgifter

 • Försenade medier 1 krona/medium och dag, efter 30 dagars försening skickar vi räkning. Vi tar inte ut någon övertidsavgift för barnböcker.

Ersättningsavgifter

Om du förstört eller förlorat en bok eller annan media får du betala en ersättningsavgift.

 • Bok, 200 kronor
 • Ljudbok, 200 kronor
 • Musik-CD, 150 kronor
 • DVD, 400 kronor
 • Spel, 400 kronor
 • Tidskrift, 50 kronor
 • Nya medier (upp till ca 1 år gammal) ersätts med inköpspris. Avgift för förkommet fjärrlån bestäms av långivande bibliotek.

Språk