Biblioteksstatistik

Sveriges officiella biblioteksstatistik för verksamhetsår 2018 publicerades den 22 maj 2019.

Du kan läsa om resultaten i rapporten Bibliotek 2018. Det går också att se statistiken i xlsx-fil där den visas på riksnivå, efter län och uppdelad på olika bibliotekstyper och huvudmän.

Läs Sveriges officiella biblioteksstatistik 2018 på Kungliga biblioekets blogg

Språk