Biblioteksstatistik

Sveriges officiella biblioteksstatistik för verksamhetsår 2019 publicerades under våren 2020.

Du kan läsa om resultaten i rapporten Bibliotek 2019. Det går också att se statistiken i xlsx-fil där den visas på riksnivå, efter län och uppdelad på olika bibliotekstyper och huvudmän.

Läs Sveriges officiella biblioteksstatistik 2018 på Kungliga bibliotekets blogg

Språk