Blekingesamlingen

Här finns främst litteratur med anknytning till Karlshamn, men även en hel del som rör övriga Blekinge.

Samlingen innehåller ca 2 500 böcker plus ett urval tidnings- och tidskriftsartiklar. Böckerna finns registrerade i bibliotekets katalog och de flesta går att låna hem.

Om man behöver mer material kan man söka i Olle Wingborgs bok Litteratur om Karlshamn. Den finns även i Blekingesamlingen.

Dessutom kan man leta i Databas Blekinge. I dagsläget innehåller den cirka 12 900 referenser till böcker, artiklar med mera.

Det finns även möjlighet att läsa Karlshamns Allehanda 1849-1976 på mikrofilm. En tidning med mängder att hämta för hembygdsforskare.

Sök material i Olle Wingborgs bok Litteratur om Karlshamn på Länsbibliotek Sydosts webbplats

Sök böcker, artiklar med mera på Databas Blekinges webbplats

Kartor

Om du söker kartor över Karlshamn, Blekinge eller övriga Sverige hänvisar vi till Lantmäteriets digitala karttjänster.

Språk

Kontakt

Eva-Charlotte Warnefors 
tel. 0454 - 812 37
eva-charlotte.warnefors@karlshamn.se

Karlshamns kommun, bibliotek & kultur