Tips på aktuell samhällsinformation

Karlshamns kommun

Blekinge län

Riksdag, regering och departement

EU-information

  • Europa Direkt Blekinge - Har i uppdrag att informera och stimulera till debatt om EU-frågor som är av betydelse för invånarna i Blekinge, särskilt fokus läggs på att nå ut till den unga generationen.
  • EU-upplysningen - EU-upplysningen har Riksdagens uppdrag att ge oss en partipolitisk neutral, saklig och allsidig information om EU och det svenska medlemskapet. Här hittar du bland annat information om EU-arbetet i Riksdagen, fakta om EU och dokument i fulltext.
  • Europa - EU:s webbportal - Här kan du följa aktuella frågor inom Europeiska unionen och få grundläggande information om den europeiska integrationen. Du får också tillgång till all gällande lagstiftning och till lagstiftning som är på planeringsstadiet. Det finns också möjlighet att välja språk.
  • Regeringens EU-info - Här hittar du information om Regeringens EU-politik. Du kan även ladda ner olika publikationer, till exempel den årliga rapporten om verksamheten i EU.

Övrig samhällsinformation

Språk