Sekretess

Sekretess på biblioteket

I sekretesslagen finns en paragraf som reglerar vilken sekretess som ska gälla för uppgift i register om enskilds bibliotekslån och användning av informationsteknik (Offentlighets- och sekretesslagen, 40 kap, 3 §). 

Våra regler

Ingen annan än bibliotekspersonalen kan se vad någon lånat eller reserverat. Vi lämnar inte ut uppgifter om vad en viss person har lånat och reserverat eller personens användning av informationsteknik. Påminnelse om försenad bok, räkning och meddelande om reserverad bok skickas ut i förslutet kuvert eller till den e-postadress som låntagaren angett. För påminnelse för böcker lånade av barn under 18 år gäller att de adresseras till målsman.

Tystnadsplikt

All personal som kommer i kontakt med låntagarregistret ska skriva under en överenskommelse om tystnadsplikt. Detta gäller även tillfälligt anställda, praktikanter med flera.

Adressregister

Var noga med att anmäla om du flyttar så vi har rätt adress till dig. Lämna gärna din e-postadress, men observera att du då får all information från biblioteket via din e-post.

Språk