Användaravtal

På kommunens bibliotek kan du låna böcker, tidskrifter, språkkurser, CD-skivor, ljud- och talböcker, filmer och annat material.

Lånekort och PIN-kod

För att få lånekort måste du visa legitimation, för barn under 18 år krävs målsmans underskrift. Du får även välja en PIN-kod för att använda våra självservicetjänster.

Lånetider

 • Normal lånetid för böcker, 28 dagar
 • Reserverade böcker, 14 dagar
 • Tidskrifter, 14 dagar
 • CD-skivor och spel, 14 dagar
 • Filmer, 7 dagar

Du kan förlänga lånetiden max 3 gånger, om boken inte är reserverad av annan låntagare. Säg till om du vill få en övertidsvarning med mail några dagar innan lånetiden går ut. Tänk på att du som låntagare är ansvarig för att följa bibliotekets regler och lämna tillbaka lånen i tid. Återlämning av media kan göras på alla våra bibliotek. Biblioteket tar ut ersättningsavgift för borttappade eller förstörda medier. Observera att om en person lånar via bud måste denna visa låntagarens legitimation eller lånekort.

Fjärrlån

Böcker som inte finns på våra bibliotek kan ofta lånas in från andra bibliotek. Det gäller även tidnings- och
tidskriftsartiklar.

Avgifter

 • Fjärrlån 10 kronor per bok för vuxna
 • Försenade böcker och andra medier på vuxenavdelningen kostar 1 krona /dag per media, efter 30 dagars försening skickar vi räkning
 • Försenade filmer på vuxenavd kostar 5 kronor per dag och film
 • Ersättningslånekort barn 5 kronor
 • Ersättningslånekort 10 kronor
 • Utskrifter, A4 svartvitt 2 kronor/sida och A4 färg 4 kronor/sida

Arena

Biblioteket erbjuder en rad fördelar för dig, som har dator och tillgång till Internet. Med hjälp av din PIN-kod och lånekortsnummer kan du logga in på vår webbplats och:

 • se vilka böcker du har hemma
 • låna om dina böcker
 • reservera böcker som är utlånade
 • se vad du har reserverat
 • ge inköpsförslag till biblioteket

Datorer och utskrifter

Biblioteken har datorer för ordbehandling och informationssökning på Internet. Du loggar in med ditt lånekortsnummer och en PIN-kod.

Du kan skriva ut från alla våra datorer samt även från din egen smartphone, surfplatta och dator och det finns även möjlighet att scanna och kopiera.

Bibliotekens datorer får inte användas i samband med pornografiskt, rasistiskt eller diskriminerande material. Användare som bryter mot reglerna avstängs.

Användare förbinder sig att alltid:

 • använda utrustningen varsamt
 • respektera alla former av copyright

WiFi

På biblioteken i Karlshamns kommun erbjuder vi gratis WiFi.

Ordningsregler för biblioteken i Karlshamns kommun

Besökare ska uppträda på ett sådant sätt att omgivningen inte störs eller verksamheten hindras. Visa respekt för övriga besökande och bibliotekens personal.

För allas trivsel, följ våra ordningsregler:

 • Du får inte använda ovårdat språk eller kränka någon, varken personal eller besökare.
 • Du får inte störa andra besökare eller springa runt i biblioteket. Barn är målsmans ansvar.
 • Du får inte vara berusad eller vara påverkad av droger i biblioteket.
 • Du får inte äta eller dricka vid datorerna. Otillbörligt utnyttjande av bibliotekens datautrustning och annan teknisk utrustning är förbjuden. Vid datoranvändning gäller reglerna i användaravtalet.
 • Djur är inte tillåtna i biblioteket med undantag av ledarhundar.
 • Om du vill sätta upp affischer eller lägga ut informationsmaterial kontaktas personalen. Det är inte tillåtet att samla in namnunderskrifter eller pengar.
 • Ställ tillbaka möbler eller andra föremål om du flyttat på dem. Ställ böcker på bokvagnarna. 
 • Du får inte använda biblioteket som sovplats.
 • Personliga tillhörigheter lämnas på egen risk. Biblioteken i Karlshamn ansvarar inte för kvarlämnade tillhörigheter.

Vad gör vi om besökare bryter mot reglerna?

 • Avvisning
  Besökare som bryter mot reglerna får tillsägelse och om tillsägelsen inte respekteras ombeds besökare lämna biblioteket. Om besökare fortfarande inte respekterar våra regler tar vi hjälp av cityväktare eller polis. 
 • Sabotage/skadegörelse/stöld
  Sabotage, grov skadegörelse och stöld polisanmäls.
Du kan läsa om hur vi hanterar personuppgifter på sidan Sekretess och personuppgifter
 
Välkommen att kontakta biblioteket om du har frågor eller om du upplever att reglerna inte följs.

Är du under 18 år?

Är du under 18 år måste blanketten Ansökan om lånekort (pdf, öppnas i nytt fönster) fyllas i och skrivas under av målsman.

Språk