Avgifter

 • Lånekort är gratis. Om du förlorat ditt lånekort kostar ett nytt 10 kr för vuxna och 5 kr för barn.
 • Kopior och utskrifter: 2 kr/svartvitkopia, 4 kr/färgkopia
 • Fjärrlån: 10 kr

Övertidsavgifter

 • Försenade medier 1 kr/medium och dag, efter 30 dagars försening skickar vi räkning. Vi tar inte ut någon övertidsavgift för barnböcker.
 • Försenade filmer 5 kr/film och dag. Vi tar inte ut någon övertidsavgift för barnfilmer.

Ersättningsavgifter

Om du förstört eller förlorat en bok eller annan media får du betala en ersättningsavgift.

 • Bok, 200 kr
 • Ljudbok, 200 kr
 • Musik-CD, 150 kr
 • DVD, 400 kr
 • Spel, 400 kr
 • Tidskrift, 50 kr
 • Nya medier (upp till ca 1 år gammal) ersätts med inköpspris. Avgift för förkommet fjärrlån bestäms av långivande bibliotek.

Språk

Karlshamns kommun, Bibliotek & Kultur