Avgifter

 • Lånekort är gratis. Om du förlorat ditt lånekort kostar ett nytt 10 kr för vuxna och 5 kr för barn.
 • Kopior och utskrifter: 2 kr/svartvitkopia, 4 kr/färgkopia
 • Fjärrlån: 10 kr

Övertidsavgifter

 • Försenade medier 1 kr/medium och dag, efter 30 dagars försening skickar vi räkning. Vi tar inte ut någon övertidsavgift för barnböcker.

Ersättningsavgifter

Om du förstört eller förlorat en bok eller annan media får du betala en ersättningsavgift.

 • Bok, 200 kr
 • Ljudbok, 200 kr
 • Musik-CD, 150 kr
 • DVD, 400 kr
 • Spel, 400 kr
 • Tidskrift, 50 kr
 • Nya medier (upp till ca 1 år gammal) ersätts med inköpspris. Avgift för förkommet fjärrlån bestäms av långivande bibliotek.

Språk