Biblioteksstatistik

Sveriges officiella biblioteksstatistik för verksamhetsår 2017 publicerades den 23 maj 2018.

Du kan läsa om resultaten i rapporten Bibliotek 2017, titta på resultaten i xlsx-fil där resultaten visas på riksnivå, län och uppdelat på olika bibliotekstyper.

Sveriges officiella biblioteksstatistik 2017 finns på Kungliga bibliotekets blogg

Mina sidor

Språk