Biblioteksstatistik

Sveriges officiella biblioteksstatistik för verksamhetsår 2020 har nu publicerats.

Du kan läsa om resultaten i rapporten Bibliotek 2020. Det går också att se statistiken i xlsx-fil där den visas på riksnivå, efter län och uppdelad på olika bibliotekstyper och huvudmän.

Läs Sveriges officiella biblioteksstatistik 2020 på Kungliga bibliotekets hemsida

 

 

Språk