Biblioteksstatistik

Biblioteksstatistik 2016

Sveriges officiella biblioteksstatistik för verksamhetsår 2016 publicerades den 24 maj 2017.

Du kan läsa om resultaten i rapporten Bibliotek 2016, titta på resultaten i xlsx-fil där resultaten visas på riksnivå, län och uppdelat på olika bibliotekstyper.

Sveriges officiella biblioteksstatistik 2016 finns på Kungliga bibliotekets blogg

Lyssna