Bokning av lokaler

Släktforskarrum, studierum(Böljelek och Maja)

Bokas genom att ringa 0454-812 30 eller 0454-812 40 eller vid personligt besök på Karlshamns Stadsbibliotek.

Konsthallen

Kontakta Pernilla Ekvall Liljeqvist, tel. 0454-812 36.

Lokstallarna

Mer information om Lokstallarna på Karlshamns kommuns webbplats

Språk