Bokning av lokaler

Bokning av lokaler

Släktforskarrum och Studierum

Bokas genom att ringa 0454 - 812 30 eller 0454 - 812 40 eller vid personligt besök på Karlshamns Stadsbibliotek.

Konsthallen

Kontakta Pernilla Ekvall Liljeqvist, tel 0454 - 812 36.

Lokstallarna

Se Lokstallarna.

Lyssna