Låneregler

Låneregler

Vid kommunens bibliotek kan du låna böcker, tidskrifter, språkkurser, CD-skivor, ljud- och talböcker, filmer och annat material.

Lånekort och PIN-kod

För att få lånekort måste du visa giltig legitimation, för barn under 18 år krävs målsmans underskrift. Det första kortet är gratis. Blir du av med ditt kort kan du få ett ersättningskort som kostar 10 kronor för vuxna och 5 kronor för barn. Du får även välja en PIN-kod för att använda våra självservicetjänster.

Lånetider

  • Normal lånetid för böcker, 28 dagar
  • Reserverade böcker, 14 dagar
  • Tidskrifter, 7 dagar
  • CD-skivor och spel, 14 dagar
  • Filmer, 3 dagar


Du kan förlänga lånetiden max tre gånger, om boken inte är reserverad av annan låntagare. Säg till om du vill få en övertidsvarning med mail några dagar innan lånetiden går ut. Tänk på att du som låntagare är ansvarig för att följa bibliotekets regler och lämna tillbaka lånen i tid. Återlämning av media kan göras på alla våra bibliotek. Biblioteket tar ut ersättningsavgift för borttappade eller förstörda medier.

Lyssna