Lättläst för vuxna

Lättläst

LL betyder lättläst.

Många människor har glädje av lättläst text.
Det kan vara människor som har svårt att läsa och skriva.
Det kan också vara människor som nyss lärt sig svenska. 

Biblioteket har lättlästa böcker.
Dessa böcker kallas LL-böcker.
Biblioteket har både berättelser och faktaböcker på lätt svenska.

Böcker med lättläst text för vuxna finns i en särskild avdelning på 
Karlshamns Stadsbibliotek.
Där finns också tidningen 8 Sidor med nyheter på lätt svenska.

Biblioteken i Asarum, Mörrum, Svängsta och Hällaryd har också särskilda hyllor med lättlästa böcker.

Lättläst svenska

217884
Av: Eriksson Sandberg, Moa

Språk

Kontakt

Emma Karlsson
tel. 0454-817 34
emma.karlsson4@karlshamn.se