Ordningsregler

Ordningsregler för biblioteken i Karlshamns kommun

Besökare ska uppträda på ett sådant sätt att omgivningen inte störs eller verksamheten hindras. Visa respekt för övriga besökande och bibliotekens personal.

För allas trivsel, följ våra ordningsregler:

 • Du får inte använda ovårdat språk eller kränka någon, varken personal eller besökare.
 • Du får inte störa andra besökare eller springa runt i biblioteket. Barn är målsmans ansvar.
 • Du får inte vara berusad eller vara påverkad av droger i biblioteket.
 • Du får inte äta eller dricka vid datorerna. Otillbörligt utnyttjande av bibliotekens datautrustning och annan teknisk utrustning är förbjuden. Vid datoranvändning gäller reglerna i användaravtalet.
 • Djur är inte tillåtna i biblioteket med undantag av ledarhundar.
 • Om du vill sätta upp affischer eller lägga ut informationsmaterial kontaktas personalen. Det är inte tillåtet att samla in namnunderskrifter eller pengar.
 • Ställ tillbaka möbler eller andra föremål om du flyttat på dem. Ställ böcker på bokvagnarna. 
 • Du får inte använda biblioteket som sovplats.
 • Personliga tillhörigheter lämnas på egen risk. Biblioteken i Karlshamn ansvarar inte för kvarlämnade tillhörigheter.

Vad gör vi om besökare bryter mot reglerna?

 • Avvisning
  Besökare som bryter mot reglerna får tillsägelse och om tillsägelsen inte respekteras ombeds besökare lämna biblioteket. Om besökare fortfarande inte respekterar våra regler tar vi hjälp av cityväktare eller polis. 
 • Avstängning
  Besökare som inte följer tillsägelser kan stängas av från användning av biblioteket. Avstängning för längre tid än en dag görs av bibliotekschef. Avstängning sker vid upprepade eller allvarligare förseelser.
 • Sabotage/skadegörelse/stöld
  Sabotage, grov skadegörelse och stöld polisanmäls.
 
Välkommen att kontakta biblioteket om du har frågor eller om du upplever att reglerna inte följs.
Lyssna