Samhällsinformation

Tips på aktuell samhällsinformation

Karlshamns kommun

 • Kommunfakta - Här hittar du fakta om Karlshamn, politisk organisation, adresser, statistik, skattesats m.m.
 • Kommunal information - Här hittar du information om kommunens förvaltningar, nämnder, politiska ledamöter, nämndprotokoll m.m. 
 • Föreningslista - Här kan du söka lokala föreningar, hitta adresser och kontaktpersoner.

Blekinge län

Riksdag, regering och departement

 • Riksdagen - Här hittar du dokument och information från Sveriges Riksdag. Du kan t.ex. följa ett ärende från förslag till beslut.
 • Regeringen - Här hittar du information från regeringskansliet och departementen
 • Lagrummet - Här hittar du länkar till rättsinformation hos Regering, Riksdag, högre domstolar och statliga myndigheter.
 • Offentligt tryck - Här kan du söka direkt efter aktuella lagtexter och offentligt tryck som t.ex. SOU (Statens offentliga utredningar), propositioner och även informationsmaterial.

EU-information

 • Europa Direkt Blekinge - Har i uppdrag att informera och stimulera till debatt om EU-frågor som är av betydelse för invånarna i Blekinge, särskilt fokus läggs på att nå ut till den unga generationen.
 • EU-upplysningen - EU-upplysningen har Riksdagens uppdrag att ge oss en partipolitisk neutral, saklig och allsidig information om EU och det svenska medlemskapet. Här hittar du bl.a. information om EU-arbetet i Riksdagen, fakta om EU och dokument i fulltext.
 • Europa - EU:s webbportal - Här kan du följa aktuella frågor inom Europeiska unionen och få grundläggande information om den europeiska integrationen. Du får också tillgång till all gällande lagstiftning och till lagstiftning som är på planeringsstadiet. Det finns också möjlighet att välja språk.
 • Regeringens EU-info - Här hittar du information om Regeringens EU-politik. Du kan även ladda ner olika publikationer, t.ex. den årliga rapporten om verksamheten i EU.

Övrig samhällsinformation

 • Folke Bernadottesamlingarna - Folke Bernadotteakademin har sedan 2006 bedrivit ett projekt som digitaliserar dokumentation från Sveriges deltagande i internationella fredsinsatser. Samtliga svenska fredsinsatser sedan 1956 inkluderas och materialet är tillgängligt kostnadsfritt i Folke Bernadottesamlingarna.
 • Statistiska centralbyrån - Sveriges officiella statistik.
Mina sidor

Språk Språk

Lyssna