Tecken- och punktskriftsböcker

  • Teckenspråk Berättelser och sagor med tecken finns i böcker, video och på cd-rom.
  • Flanosagor Flanosagor med teckenstöd och bilder att sätta upp på en flanotavla.
  • Bliss Bliss är ett bildspråk med symboler istället för ord och bokstäver.
  • Pictogram Pictogram är bilder i svart mot vit bakgrund.
  • Punktskriftsböcker
  • Taktila bilderböcker I en taktil bilderbok är bilderna utförda i olika material och i kontrastrika färger. Texten är i stor stil och punktskrift.

Språk

Kontakt

Ansvarig
Telefon: 0454-813 49