Utlån och återlämning

Utlån

Beroende på vad du lånar varierar lånetiden.

  • Böcker, 28 dagar
  • ”7-dagarslån”, 7 dagar
  • Reserverade böcker, 14 dagar
  • Tidskrifter, 14 dagar
  • TV-spel, 14 dagar
  • DVD, 7 dagar
  • Fjärrlån: Böcker som inte finns på Karlshamns bibliotek kan ofta lånas in från andra bibliotek, det gäller också tidnings- och tidskriftsartiklar. Det är det utlånande biblioteket som avgör lånetiden för fjärrlån. Läs mer om fjärrlån

Begränsning av antal lån: 10 CD-skivor , 3 tv-spel per låntagare.

Observera att om en person lånar via bud måste denna visa låntagarens legitimation eller lånekort.

Återlämning

All lånad media kan återlämnas på alla våra bibliotek i Karlshamns kommun.

Övertidsvarningen är en kostnadsfri extratjänst, som hjälper dig att komma ihåg, men du som låntagare är alltid ansvarig för att följa bibliotekets regler och lämna tillbaka lånen i tid.

Det går bra att lämna tillbaka media även när biblioteket är stängt, använd då bokinkasten som finns på biblioteken. På Karlshamns Stadsbibliotek hittar du bokinkastet vid Kyrkogatan 8.

Språk

Karlshamns kommun, Bibliotek & Kultur