Utlån och återlämning

Utlån

Beroende på vad du lånar varierar lånetiden.

  • Böcker, 28 dagar
  • ”7-dagarslån”, 7 dagar
  • Reserverade böcker, 14 dagar
  • Tidskrifter, 14 dagar
  • TV-spel, 14 dagar
  • DVD, 7 dagar
  • Fjärrlån: Böcker som inte finns på Karlshamns bibliotek kan ofta lånas in från andra bibliotek, det gäller också tidnings- och tidskriftsartiklar. Det är det utlånande biblioteket som avgör lånetiden för fjärrlån. Läs mer om fjärrlån

Begränsning av antal lån: 10 CD-skivor , 3 tv-spel per låntagare.

Observera att om en person lånar via bud måste denna visa låntagarens legitimation eller lånekort.

Återlämning

All lånad media kan återlämnas på alla våra bibliotek i Karlshamns kommun.

Övertidsvarningen är en kostnadsfri extratjänst, som hjälper dig att komma ihåg, men du som låntagare är alltid ansvarig för att följa bibliotekets regler och lämna tillbaka lånen i tid.

Det går bra att lämna tillbaka media även när biblioteket är stängt, använd då bokinkasten som finns på biblioteken. På Karlshamns Stadsbibliotek hittar du bokinkastet vid Kyrkogatan 8.

Språk