Valet 2018

Valet 2018

Valet 2018

Undrar du över något gällande valet i september, hur riksdagen fungerar, eller hur du intar ett källkritiskt förhållningssätt till sådant du hör och läser om politik och samhälle?

Vi har samlat några länkar med information kring valet. Här finns också information på lättläst svenska. Du är såklart också välkommen till biblioteket om du vill ha hjälp att hitta ytterligare information om valet, politik och samhälle, eller världen i stort.

Valmyndigheten
Den 9 september är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige i Sverige. Om du får rösta i valen, och är upptagen i röstlängden kommer du att få ett röstkort hemskickat med posten. För att få rösta i något av valen krävs att du fyllt 18 år senast på valdagen. I övrigt skiljer sig reglerna för rösträtt till riksdagen respektive kommun- och landstingsfullmäktige lite åt.

Läs mer om de olika reglerna för rösträtt och mycket annat om valet på Valmyndighetens webbplats

Val till riksdagen
På riksdagens hemsida om valet finns både lättillgänglig och utförlig information om riksdagens uppgifter och arbete. Där finns också information om de enskilda ledamöterna, och vad de gjort under den gångna mandatperioden, samt om de kommer att kandidera även i det kommande riksdagsvalet.

Läs mer om riksdagen och valet på riksdagens webbplats

Förtidsröstning
Mellan den 22 augusti och den 8 september finns det möjlighet att förtidsrösta på ett antal platser i kommunen. För att kunna förtidsrösta behöver du ha med dig id-handling och röstkort. Om du inte har någon id-handling kan du ta med dig någon som kan intyga din identitet. Den person som intygar måste då själv kunna visa en id-handling.

Karta över de lokaler där det är möjligt att förtidsrösta, och vilka öppettider de har finns på Valmyndighetens webbplats

För dig som behöver hjälp att rösta
Om du på grund av till exempel sjukdom, ålder, eller funktionsnedsättning själv inte kan ta dig till vallokalen för att rösta, kan du utse ett bud som lämnar din röst. För att rösta med bud behöver du ett särskilt material. Materialet kan beställas hos kommunen eller hos Valmyndigheten från och med den 1 augusti.

Om du behöver hjälp med att göra iordning din röst i vallokalen kan du be någon i lokalen om hjälp. Vem som ska hjälpa dig bestämmer du själv. Det kan till exempel vara någon av röstmottagarna. Du kan läsa mer om hjälp vid röstning via länken nedan:

Mer information om hjäp vid röstning finns på Valmyndighetens webbplats

Nya Region Blekinge
Vid årsskiftet går Landstinget Blekinge och Regionen i Blekinge samman under namnet Region Blekinge. Det innebär att uppgifter som tidigare överlappade varandra, istället samlas i en organisation. På de blå valsedlarna kommer det att stå val till landstingsfullmäktige, precis som vanligt. Du kan läsa mer om sammanslagningen via länken nedan:

Mer information om sammanslagningen mellan Landstinget Blekinge och Regionen i Blekinge finns på Landstinget Blekinges webbplats

Källkritik

I en intensiv valdebatt florerar många påståenden, vissa mer sanningsenliga än andra. Ibland kan det vara svårt att bedöma vad som framstår som sannolikt, vad som kan vara vinklat åt det ena eller andra hållet, och vad som är direkta påhitt.

För dig som vill ha en lättillgänglig introduktion till källkritik finns Statens medieråds sidor. Där presenteras källkritik i ett antal texter på olika teman.

Statens medieråd - Källkritik

För lite mer ingående läsning finns Internetstiftelsens guide till källkritik på internet. I den kan du läsa om varför källkritik är viktigt, och dessutom få handfasta tips på vad du kan göra för att bedöma en källas trovärdighet.

Internetstiftelsen

Lyssna